ONLINE WINKEL REGELS

1. De regels bepalen de algemene voorwaarden en procedures voor verkoop die worden uitgevoerd door La Makeup Sp. z o.o. gevestigd in Warschau via de Online Winkel makeupshop.nl (hierna de "Online Winkel") en bepalen de algemene voorwaarden van de service, geleverd door La Makeup Sp. z o.o., gevestigd in Warschau, via gratis elektronische diensten.

 

§ 1 Definities

 

1. Werkdagen zijn de dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen.

2. Levering – is de feitelijke leveringshandeling aan de Klant door de Verkoper via de Leverancier van de Producten, gespecificeerd in de bestelling.

3. Leverancier – is de persoon of het bedrijf, die samenwerkt met de Verkoper, in het leveringsproces van Producten:

a) Spring G3 Worldwide Mail (Swizerland) AG, een naamloze vennootschap naar rechts opgericht en bestaande onder de wetten van Zwitserland met statutaire zetel te Rohrerstrasse 102, 5000 Aarau, Zwitserland

b) zoals het geval kan zijn andere koeriersbedrijven.

4. Wachtwoord – is een reeks letters, cijfers of andere symbolen gekozen door de Klant tijdens het registratieproces bij de Online Winkel, gebruikt om de toegang tot het Persoonlijke Account van de Klant in de Online Winkel te beschermen.

5. Klant – is een persoon of bedrijf aan wie de diensten in elektronische vorm worden geleverd in overeenstemming met de wet- en regelgeving of als gevolg van de Verkoop- en koopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper.

6. Consument – is een individu die met een Ondernemer een rechtshandeling aangaat die niet direct verband houdt met zijn zakelijke of professionele activiteiten.

7. Klantenaccount - is een aparte pagina voor elke Klant, namens hem gelanceerd door de Verkoper nadat hij zich heeft geregistreerd en een Leveringsserviceovereenkomst van de Klantaccountservice heeft gesloten.

8. Ondernemer – is een zelfstandige, rechtspersoon of organisatie-eenheid aan wie de wet handelingsbekwaamheid verleent, voor eigen rekening zakelijke of professionele activiteiten uitvoert en rechtshandelingen verricht die rechtstreeks verband houden met zijn zakelijke of professionele activiteiten.

10. Regels – zijn de belangrijkste regels die hier worden genoemd.

11. Registratie - is de daadwerkelijke actie die wordt uitgevoerd volgens de gespecificeerde Regels, die nodig is voor de Klant om alle functies van de Online Winkel te kunnen gebruiken.

12. Verkoper – La Makeup Sp. z o.o. met hoofdkantoor in Warschau (02-672), st. Domanevskaja 37, loc. 17.6, NIP: 5252636585, REGON: 363029583, vermeld in het ondernemersregister, bijgehouden door de districtsrechtbank in Warschau, 12e handelsafdeling van het nationale rechtbankregister onder het nummer KRS 0000587427, met een maatschappelijk kapitaal van PLN 56 450 000 00; e-mail: [email protected], die ook de eigenaar is van de Online Winkel.

13. Winkelwebsite – zijn websites waarop de Verkoper zijn Online Winkel beheert die opereren in het makeupshop.nl domein.

14. Producten – zijn Goederen aangeboden door de Verkoper via de Winkelwebsite, die het onderwerp kunnen zijn van de Verkoop- en koopovereenkomst.

15. Gegevensdrager – is een materiaal of hulpmiddel waarmee de Klant of Verkoper zijn persoonlijke informatie kan opslaan, in de toekomst toegang kan verlenen tot deze informatie voor een periode die overeenkomt met de doeleinden waarvoor deze informatie wordt gebruikt, en waarmee de opgeslagen informatie zonder wijzigingen herstellen.

16. Verkoop- en koopovereenkomst - een overeenkomst die op afstand is gesloten onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Regels tussen de Klant en de Verkoper.

 

§ 2 Algemeen Reglement en Gebruik van de Online Winkel

 

1. Alle rechten op de Online Winkel, inclusief auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten voor de naam, het internetdomein, de Winkelwebsite, evenals sjablonen, formulieren, logo's geplaatst op de Winkelwebsite (behalve logo's en foto's gepresenteerd op de Winkelwebsite voor het presenteren van producten, waarvan het auteursrecht toebehoort aan derden) behoren toe aan de Verkoper en kunnen worden gebruikt op de manier die is gespecificeerd in overeenstemming met de Regels en de schriftelijke toestemming van de Verkoper.

2. Verkoper zal zijn best doen om het gebruik van de Online Winkel mogelijk te maken voor internetgebruikers die gebruik maken van alle populaire webbrowsers, besturingssystemen, soorten apparaten en soorten internetverbinding. De minimale technische vereiste om de Winkelwebsite te gebruiken is Internet Explorer 11, Chrome 89, FireFox 86, Opera 53 of Safari 5 of nieuwer, met Javascript ingeschakeld, toestemming om noodzakelijke cookies te installeren en een beschikbare internetverbinding (doorvoer niet minder dan 256 kbps). De Winkelwebsite is geoptimaliseerd voor een minimale schermresolutie van 1024x768 pixels.

3. De Verkoper maakt gebruik van het mechanisme van "cookies", die door de server van de Verkoper op de harde schijf van het eindapparaat van de Klant worden opgeslagen wanneer de Winkelwebsite wordt gebruikt. Het gebruik van cookies is gericht op de juiste werking van de Winkelwebsite op de eindapparaten van de Klant. Dit mechanisme vernietigt het eindapparaat van de Klant niet en verandert niets aan de configuratie van de eindapparaten van de Klant of de software die op deze apparaten is geïnstalleerd. Elke klant kan het cookiemechanisme uitschakelen in de webbrowser van zijn eindapparaat. De Verkoper geeft aan dat het uitschakelen van noodzakelijke cookies problemen kan veroorzaken of het gebruik van de Winkelwebsite kan verstoren.

4. Om een bestelling te plaatsen bij de Online Winkel via de Winkelwebsite of per e-mail, en om gebruik te maken van de diensten die beschikbaar zijn op de Winkelwebsites, moet de Klant een actief Gebruikersaccount hebben.

Bij het kiezen van "Spring G3 Worldwide Mail (Swizerland) AG" of een ander bezorgbedrijf, moet de klant ook een actief telefoonnummer en een actief e-mailaccount hebben, wat vereist is voor Bezorgingsdoeleinden.

5. Om telefonisch een bestelling bij de Online Winkel te plaatsen, moet de Klant een actief telefoonnummer en een actief e-mailaccount hebben.

6. Het is de Verkoper niet toegestaan om illegale inhoud aan te bieden, en het is de Klant niet toegestaan gebruik te maken van de Online Winkel, zijn website of gratis diensten van de Verkoper, indien dit in strijd is met de wet, fatsoen of indien dit de persoonlijke rechten van derden aantast. 

7. De Verkoper verklaart dat het openbare karakter van internet en het gebruik van elektronische diensten het risico kan inhouden van het ontvangen en wijzigen van de gegevens van de Klant door onbevoegde personen, daarom dient de Klant passende technische maatregelen te nemen om de genoemde risico's tot een minimum te beperken. De Klant dient in het bijzonder antivirusprogramma's en programma's te gebruiken die de identiteit van internetgebruikers beschermen. De Verkoper vraagt de Klant nooit om hem het Wachtwoord te verstrekken.

8. Het is niet toegestaan de middelen en functies van de Online Winkel voor de Klant te gebruiken om handelingen uit te voeren die de belangen van de Verkoper schenden, namelijk reclameactiviteiten van een andere Ondernemer of product; plaatsing van content, niet gerelateerd aan de activiteiten van de Verkoper; het plaatsen van valse of misleidende inhoud.

 

§ 3 Registratie

 

1. Om een Klantenaccount aan te maken, moet de Klant zich gratis registreren.

2. Registratie is niet vereist om een bestelling te plaatsen in de Online WInkel.

3. Om zich te registreren, moet de Klant het registratieformulier invullen dat door de Verkoper op de Winkelwebsite is verstrekt en het ingevulde registratieformulier elektronisch naar de Verkoper sturen door de juiste functie in het registratieformulier te selecteren. Bij de registratie stelt de Klant een individueel Wachtwoord in.

4. Bij het invullen van het registratieformulier heeft de Klant de mogelijkheid om de Regels te lezen en de inhoud ervan te accepteren door het juiste veld in het formulier aan te vinken.

5. Tijdens de Registratie kan de Klant toestaan dat zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden worden verwerkt door het daarvoor bestemde vakje in het registratieformulier aan te vinken. In dit geval informeert de Verkoper duidelijk over het doel van het verzamelen van de persoonlijke gegevens van de Klant, evenals over bekende of mogelijke ontvangers van deze gegevens.

6. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door de Verkoper een corresponderende brief van de Klant te bezorgen. De aanvraag kan bijvoorbeeld per e-mail naar het adres van de Verkoper worden gestuurd.

7. Na verzending van het ingevulde registratieformulier ontvangt de Klant een bevestiging van registratie van de Verkoper op het e-mailadres dat is vermeld in het registratieformulier. Op dit moment wordt een overeenkomst gesloten voor het elektronisch verlenen van de Dienst onder het Klantenaccount, en krijgt de Klant de mogelijkheid om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke Account en om wijzigingen aan te brengen in de gegevens die tijdens de Registratie zijn verstrekt.

 

§ 4 Bestellingen

 

1. De informatie, weergegeven op de Winkelwebsite, is geen aanbod van de Verkoper binnen het Burgerlijk Wetboek van Polen, maar is slechts een aanbod aan Klanten voor de sluiting van een Koop- en verkoopovereenkomst.

2. De Klant kan 24/7 bestellingen plaatsen in de Online Winkel via de website van de Winkel of per e-mail.

3. De Klant kan telefonisch bestellingen plaatsen bij de Online Winkel, de uren en dagen staan bepaald op de Winkelwebsite. 

4. De Klant die een bestelling plaatst via de Winkelwebsite, plaatst de bestelling door de producten van zijn interesse te selecteren. Het product wordt toegevoegd aan de bestelling door de knop 'KOPEN' onder het product te selecteren, gepresenteerd op de Winkelwebsite. Na het voltooien van de bestelling en het specificeren van de leverings- en betaalmethode in de "Winkelmandje", plaatst de Klant de bestelling door het bestelformulier naar de Verkoper te sturen en op de knop "EEN BESTELLING PLAATSEN" op de WInkelwebsite te klikken. Telkens voordat een bestelling naar de Verkoper wordt verzonden, wordt de Klant geïnformeerd over de totale kosten van de geselecteerde producten en bezorging, evenals over alle extra kosten die hij volgens de Verkoop- en koopovereenkomst moet betalen.

5. De Klant die telefonisch een bestelling plaatst, gebruikt het telefoonnummer dat door de Verkoper op de Winkelwebsite is vermeld. Tijdens een telefoongesprek geeft de Klant aan de Verkoper de naam van de producten van de Winkelwebsite, het aantal producten dat hij zou willen bestellen, de wijze en het adres van levering en de betaalmethode. De Klant vermeldt ook zijn e-mailadres of adres voor correspondentie, dat moet worden bevestigd aan de Verkoper in het geval van het sluiten van de Verkoop- en koopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper. Elke keer tijdens een telefoongesprek informeert de Verkoper de Klant over de totale prijs van de geselecteerde producten en de totale kosten van de geselecteerde leveringsmethode, evenals over alle extra kosten die de Klant moet betalen als Verkoop- en koopovereenkomst wordt gesloten.

6. Na de telefonische totstandkoming van de Verkoop- en koopovereenkomst, zal de Verkoper naar het door de Klant opgegeven e-mail- of correspondentieadres een gegevensdrager sturen met informatie met daarin de bevestiging van de Verkoop- en koopovereenkomst. De bevestiging omvat in het bijzonder: de specificatie van het Product dat het onderwerp is van de Verkoop- en koopovereenkomst, de prijs, leveringskosten en informatie over eventuele andere kosten die de Klant moet betalen in overeenstemming met de Verkoop- en koopovereenkomst.

7. De klant die een bestelling per e-mail plaatst, stuurt hem naar het e-mailadres dat door de Verkoper op de Winkelwebsite is opgegeven. In het bericht dat naar de Verkoper wordt gestuurd, vermeldt de Klant met name: de naam van de producten, de kleur en hoeveelheid van de producten die op de Winkelwebsite worden gepresenteerd, en zijn contactgegevens.

8. Na ontvangst van het bericht gespecificeerd in §4 sec. 7, stuurt de Verkoper de Klant een antwoordbericht per e-mail met zijn registratiegegevens, de prijs van de geselecteerde producten en mogelijke betalings- en leveringsmethode, samen met de kosten ervan, evenals informatie over alle extra betalingen die de Klant moet betalen in overeenstemming met de Verkoop- en koopovereenkomst. Het bericht bevat ook informatie voor de Klant, dat het sluiten van de Verkoop- en koopovereenkomst per e-mail de verplichting tot betaling van de bestelde Producten inhoudt. Op basis van de door de Verkoper verstrekte informatie kan de Klant een bestelling plaatsen door een e-mail te sturen naar de Verkoper, met vermelding van de gekozen betalings- en leveringswijze.

9. Door het plaatsen van een bestelling doet de Klant een Aanbod om de Verkoop- en koopovereenkomst te sluiten voor de Producten die het onderwerp van de bestelling zijn.

10. Na het plaatsen van de bestelling stuurt de Verkoper een bevestiging naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.

11. Vervolgens, na bevestiging van de bestelling, stuurt de Verkoper informatie over de levering van de producten naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De acceptatie-informatie is de acceptatieverklaring van de verkoper zoals gespecificeerd in §4 sec.9. Wanneer de Klant de bestelling ontvangt, wordt de Verkoop- en koopovereenkomst gesloten.

12. Na de sluiting van de Verkoop- en koopovereenkomst bevestigt de Verkoper zijn voorwaarden aan de Klant door deze op een gegevensdrager te sturen naar het e-mailadres van de Klant of door te schrijven naar het adres dat door de Klant is opgegeven tijdens de Registratie of het plaatsen van een bestelling.

 

§ 5 Betaling

 

1. De prijzen op de Winkelwebsite die naast het product worden vermeld, zijn brutoprijzen en zijn exclusief leveringskosten en eventuele andere kosten die de Klant moet betalen in overeenstemming met de Verkoop- en koopovereenkomst. Daarover wordt de Klant geïnformeerd bij het kiezen van de leveringsmethode en het plaatsen van een bestelling

2. De Klant kan de volgende betaalmethoden kiezen voor de bestelde Producten:

a) bankoverschrijving via externe betaalplatforms Adyen en PayPal (in dit geval wordt de bestelling verwerkt nadat de verkoper een bevestiging van de orderacceptatie naar de Klant heeft gestuurd en nadat de Verkoper informatie heeft ontvangen van het respectieve betaalsplatform over de betaling die door de Klant is gedaan );

b) bankoverschrijving naar de bankrekening van de Verkoper (in dit geval wordt de bestelling verwerkt nadat de Verkoper de Klant een orderbevestiging heeft gestuurd, dat de kosten worden ontvangen op de bankrekening van de Verkoper).

c) contant bij aflevering, betaling via de Leverancier bij de levering (in dit geval begint de uitvoering van de bestelling nadat de Verkoper de bevestiging van de bestelling aan de Klant heeft verzonden).

3. De Klant dient de bestelling binnen 3 werkdagen te betalen voor de prijs die is vermeld in de Verkoop- en koopovereenkomst, indien voor de vooruitbetaling is gekozen.

4. Als de Klant betaalt niet binnen de termijn bepaalt in § 5 sec. 3 stelt de Verkoper een extra termijn vast voor de betaling door de Klant en informeert de Klant hierover op een gegevensdrager. De informatie over de aanvullende betalingstermijn bevat ook informatie met de vervaldatum van deze periode, wanneer de Verkoper de Verkoop- en koopovereenkomst zal weigeren. Indien de Klant de tweede betalingstermijn niet naleeft, zal de Verkoper de Klant een annuleringsverklaring van de Overeenkomst op gegevensdrager sturen in overeenstemming met Art. 491 van het Burgerlijk Wetboek van Polen.

 

§ 6 Bezorging

 

1. De Verkoper levert goederen op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden.

2. De Verkoper is verplicht de Producten, die het onderwerp zijn van de Verkoop- en koopovereenkomst, zonder gebreken te leveren.

3. De Verkoper geeft op de Winkelwebsite informatie over het aantal werkdagen dat nodig is voor de levering en de voortgang van de bestelling.

4. Het tijdstip van levering en procedure van de bestelling, aangegeven op de Winkelwebsite, wordt beschouwd als werkdagen in overeenstemming met § 1, sec. 1 van de Regels.

5. De bestelde Producten worden via de Leverancier aan de Klant geleverd op het adres vermeld in het bestelformulier.

6. Op de dag dat de Producten naar de Klant worden verzonden, wordt door de Verkoper een bericht ter bevestiging van de verzending naar het e-mailadres van de Klant gestuurd.

7. De Klant is verplicht het afgeleverde pakket zorgvuldig te bekijken op een manier die acceptabel is voor dit soort pakketten. In geval van schade aan het product, of verlies van het product, heeft de Klant het recht om van de medewerker van de Leverancier te verlangen dat hij een passend protocol invult. 

8. De Verkoper zal, in overeenstemming met de wensen van de Klant, bij de zending die het voorwerp van levering is, een ontvangstbewijs of btw-factuur voor de geleverde Producten voegen.

Om een btw-factuur te ontvangen, moet de Klant tijdens het plaatsen van de bestelling aangeven dat hij de Producten koopt als Ondernemer (belastingbetaler). Dit kan worden gedaan door het juiste vakje in het bestelformulier te kiezen voordat u de bestelling naar de Verkoper verzendt.

9. Als onderdeel van de Overeenkomst met de Klant kan de Verkoper een uitnodiging voor het invullen van een After-Service Vragenformulier naar het e-mailadres van de Klant sturen. De vragen worden gesteld om de mening van de coöperatie te bestuderen. De Klant kan vrijwillig het Vragenformulier invullen.

 

§ 7 Verkopersgarantie

 

1. De Verkoper zorgt ervoor dat de Producten vrij van fysieke en juridische gebreken worden geleverd. De Verkoper is aansprakelijk jegens de Klant indien het product een fysiek of juridisch gebrek vertoont (Garantie).

2. Indien de Producten gebreken vertonen, kan de Klant:

a) een verzoek indienen voor prijsverlaging of annulering van de Verkoop- en Koopovereenkomst indien de Verkoper het defecte Product onverwijld en zonder enig ongemak voor de Klant niet vervangt door een Product zonder gebreken of het defect niet wegneemt. Deze beperking is niet van toepassing indien de Producten reeds door de Verkoper zijn vervangen of gewijzigd of de Verkoper heeft voldaan aan de verplichting om de Producten te vervangen door een geschikt exemplaar of gebreken te verhelpen. De Klant kan in plaats van het door de Verkoper voorgestelde gebrek te verhelpen, de vervanging van het Product door een Product zonder gebreken eisen, of in plaats van het Product te vervangen, de verwijdering van het gebrek eisen, tenzij het onmogelijk is om het Product te brengen. Bij de verwerking van de meerkosten wordt rekening gehouden met de kosten van het Product zonder gebreken, het type en de omvang van het geconstateerde gebrek en het ongemak waaraan de Klant anders zou worden blootgesteld.

b) de vervanging van het defecte Product voor het Product zonder defecten of de opheffing van het defect eisen. De Verkoper is verplicht het defecte Product te vervangen door een Product dat vrij is van defecten, of het defect binnen een redelijke termijn te verhelpen zonder de Klant te hinderen. De Verkoper kan weigeren aan het verzoek van de Klant te voldoen indien het onmogelijk is om de gebrekkige Producten in overeenstemming te brengen met de Verkoop- en koopovereenkomst op de door de Klant gekozen manier, of indien buitensporige kosten vereist zijn in vergelijking met de tweede mogelijke methode van naleving van de Koopovereenkomst. De Verkoper moet de kosten van reparatie of vervanging dragen.

3. De Klant die recht heeft op garantie is verplicht het defecte product af te leveren op het adres van de Verkoper. Indien een Klant een Consument is, betaalt de Verkoper de verzendkosten.

4. De verkoper is aansprakelijk onder de garantie als een fysiek defect wordt ontdekt binnen twee jaar vanaf de datum van levering van de producten aan de Klant. De vordering tot opheffing van het gebrek of vervanging van het Product door een Product zonder gebreken verjaart door verloop van één jaar, maar deze termijn kan niet eindigen vóór het verstrijken van de in de eerste volzin genoemde termijn. Gedurende deze periode kan de Klant de Verkoop- en koopovereenkomst opzeggen of een aanvraag indienen voor een prijsvermindering wegens het geconstateerde gebrek aan het Product. Als de Klant heeft verzocht om vervanging van het Product door een Product zonder gebreken of het verhelpen van het defect, begint de termijn voor het annuleren van de Verkoop- en koopovereenkomst of het invullen van een verzoek tot prijsverlaging wanneer de Verkoper de deadline voor het vervangen van het Product of het verwijderen van zijn defect.

5. Klachten met betrekking tot de Producten of de uitvoering van de Verkoop- en koopovereenkomst kunnen door de Klant schriftelijk worden gericht aan het adres van de Verkoper.

6. De Verkoper zal binnen 14 dagen na de datum van het verzoek met de claim reageren op de claim voor de Producten of de claim met betrekking tot de nakoming van de Verkoop- en koopovereenkomst die door de Klant is ingediend.

7. De Klant kan een claim indienen bij de Verkoper met behulp van gratis diensten die door de Verkoper in elektronische vorm worden geleverd. De klacht kan elektronisch worden ingediend op het adres [email protected] In de klacht dient de Klant het probleem te omschrijven. Verkoper zal de claim onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen in behandeling nemen en Klant van een antwoord voorzien.

8. De Verkoper wijst de verantwoordelijkheid voor de Garantie met betrekking tot de Ondernemers af.

 

§ 8 Fabrieks-/distributeursgarantie

 

1. Producten die door de Verkoper worden verkocht, kunnen worden gedekt door de Garantie die wordt verstrekt door de Fabrikant van de Producten of de Distributeur.

2. In het geval van Producten die onder een dergelijke garantie vallen, wordt elke keer informatie over de beschikbaarheid en inhoud van de garantie weergegeven op de Winkelwebsite.

 

§ 9 Beëindiging van Verkoop- en koopovereenkomst

 

1. De Klant, zijnde een Consument die een Koopovereenkomst is aangegaan, kan deze binnen 14 dagen zonder opgave van redenen opzeggen.

2. De termijn voor ontbinding van de Koopovereenkomst gaat in op het moment dat de Consument, de Ondernemer met Consumentrechten of een door hem gekozen derde, niet zijnde de Leverancier, de Producten in bezit krijgt. De Consument en/of Ondernemer met Consumentenrechten kan de Koopovereenkomst ontbinden door het sturen van een opzeggingsbrief aan de Verkoper. Deze brief kan bijvoorbeeld schriftelijk worden verzonden naar het adres van Verkoper of per e-mail: [email protected]. De annuleringsaanvraag kan worden ingediend in een formulier, vermeld door de Verkoper op de website van de Store op het volgende adres: Weigeringsformulier. Om de deadline te halen, volstaat het om de aanvraag te verzenden voordat deze verloopt.

3. Indien de Verkoop- en koopovereenkomst wordt beëindigd, wordt deze als ongeldig beschouwd.

4. Indien de Consument of Ondernemer met Consumentenrechten een verzoek tot ontbinding van de Koopovereenkomst heeft ingediend voordat de Verkoper zijn aanbod heeft aanvaard, vervalt het aanbod.

5. De Verkoper is verplicht om onmiddellijk, maar niet later dan 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de herroepingsaanvraag van de Consument van de Verkoop- en Koopovereenkomst, alle betalingen van de Consument, inclusief de kosten van levering van de Producten aan de Consument, terug te betalen. De verkoper mag de terugbetaling van ontvangen betalingen van de consument of ondernemer met rechten van de consument inhouden totdat het product is teruggestuurd of totdat de consument of ondernemer met de rechten van de consument het bewijs heeft geleverd van de terugzending van het product, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

6. Indien de Consument of Ondernemer met de rechten van de Consument die het herroepingsrecht uitoefent, heeft gekozen voor een andere wijze van levering van Producten dan de door de Verkoper aangeboden goedkoopste reguliere leveringsmethode, is de Verkoper niet verplicht de door de Consument of Ondernemer gemaakte extra kosten te vergoeden.

7. De Consument of Ondernemer met Consumentrechten is verplicht de Producten onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum waarop hij de Koopovereenkomst heeft opgezegd, aan Verkoper te retourneren. Om de deadline te halen, volstaat het om de Producten aan de Verkoper te retourneren voordat de vervaldatum is verstreken.

8. In geval van weigering draagt de Klant, die een Consument of Ondernemer is met de rechten van de Consument, enkel de directe kosten van het terugzenden van de Producten.

9. Indien het Product door zijn aard niet per post kan worden geretourneerd, dient de Verkoper de Consument of Ondernemer met de rechten van de Consument op de website van de Winkel op de hoogte te stellen van de retourkosten van het product.

10. De Consument of Ondernemer met Consumentrechten is verantwoordelijk voor waardevermindering van het Product als gevolg van oneigenlijk gebruik, rekening houdend met de kenmerken en werking ervan.

11. De verkoper dient de betaling terug te betalen met hetzelfde betaalmiddel dat de consument of ondernemer met rechten van de consument heeft gebruikt, tenzij de consument of ondernemer met de rechten van de consument persoonlijk heeft ingestemd met een andere manier van retourneren, waaraan voor hem geen kosten zijn verbonden.

12. Het recht om de Verkoop- en Koopovereenkomst te annuleren wordt niet gegarandeerd aan de Klant die een Consument of Ondernemer is met de Consumentenrechten van de Producten die worden geleverd in een verzegelde verpakking, die na opening van de verpakking om gezondheids- of hygiënische redenen niet kan worden geretourneerd als de verpakking na levering is geopend.

 

§ 10 Gratis Diensten

 

1. De Verkoper biedt de Klanten gratis elektronische diensten:

a) Contactformulier;

b) Nieuwsbrieven;

c) Klantenaccount;

d) Beoordelingen

2. De diensten gespecificeerd in §10 sec. 1 worden 24/7 verstrekt. 

3. De Verkoper heeft het recht om het type, de vorm, het tijdstip en de methode van toegang tot de geselecteerde genoemde diensten te kiezen en te wijzigen, waarover hij de Klanten zal informeren in overeenstemming met §15 sec. 5 van de Regels. 

4. De dienst "Contactformulier" dient voor het verzenden van een bericht naar de Verkoper via het formulier dat beschikbaar is op de Winkelwebsite.

5. Annulering van het gratis feedbackserviceformulier is op elk moment mogelijk en betekent stoppen met het verzenden van verzoeken naar de Verkoper.

6. De dienst 'Nieuwsbrief' kan worden gebruikt door elke Klant die zijn e-mailadres invult met behulp van het registratieformulier dat door de Verkoper op de Winkelwebsite is verstrekt. Na het indienen van het ingevulde registratieformulier, ontvangt de Klant onmiddellijk een activeringslink per e-mail op het e-mailadres dat is opgegeven in het registratieformulier om de inschrijving op de nieuwsbrieven te bevestigen. Na het activeren van de link gaat de Klant akkoord om de nieuwsbriefservice in elektronische vorm te ontvangen. De Klant kan bovendien tijdens het Registratieproces het daarvoor bestemde vakje in het registratieformulier aanvinken om zich te abonneren. Zodra de link door de Klant wordt geactiveerd, komt een overeenkomst voor de levering van de nieuwsbriefservice langs elektronische weg tot stand. Tijdens de Registratie kan de Klant bovendien het juiste vakje in het registratieformulier aanvinken om zich te abonneren op de Newsletter-service.

7. De dienst ‘Nieuwsbrief’ heeft tot doel het versturen van e-mailberichten van de Verkoper naar het e-mailadres van de Klant, met daarin informatie over nieuwe producten of diensten in het Aanbod van de Verkoper. De mails worden door de Verkoper naar alle ingeschreven klanten gestuurd.

8. Elke brief, gericht aan specifieke klanten, bevat in het bijzonder: informatie over de afzender, een ingevuld veld "onderwerp", dat de inhoud van de brief definieert en informatie over de mogelijkheid en optie om de gratis nieuwsbriefservice op te zeggen.

9. De Klant kan zich op elk moment afmelden voor de brieven door zich af te melden via de link in elke e-mail, verzonden als onderdeel van de brief of door het overeenkomstige veld in het Klantaccount te deactiveren.

10. De dienst 'Klantaccount' is beschikbaar na registratie onder de voorwaarden beschreven in de Regels, en houdt in dat de Klant een speciale pagina op de Winkelwebsite krijgt, waar de Klant de gegevens die hij tijdens de Registratie heeft verstrekt, de status van bestellingen en bestelgeschiedenis kan wijzigen en volgen.

11. Een geregistreerde Klant kan een verzoek indienen bij de Verkoper om het Klantaccount te verwijderen, maar als de Klant verzoekt om het Klantaccount te verwijderen, kan dit binnen 14 dagen vanaf de datum van het verzoek worden verwijderd.

12. De dienst 'Beoordelingen' stelt de Verkoper en Klanten met een Klantaccount in staat om op de website van de Winkel individuele subjectieve meningen van de Klanten te publiceren, in het bijzonder met betrekking tot de Producten.

13. Annulering van de 'Reviews'-service is op elk moment mogelijk en betekent dat de Klant stopt met het plaatsen van inhoud op de Winkelwebsite.

14. De Verkoper heeft het recht om de toegang tot het Klantenaccount en gratis diensten te blokkeren als de Klant zich ongepast gedraagt jegens de Verkoper of andere Klanten, de Klant de wet of de bepalingen van de regels overtreedt, evenals bij het blokkeren van de toegang tot Het account van de klant en de gratis diensten zijn gerechtvaardigd om veiligheidsredenen – in het bijzonder: schending van de veiligheid van de website van de Store of andere hackingacties. Het blokkeren van de toegang tot het Klantenaccount en gratis diensten om de bovengenoemde redenen duurt de periode die nodig is om het probleem op te lossen, wat de basis is voor het blokkeren van de toegang tot het Klantenaccount en gratis diensten. De Verkoper stelt de Klant op de hoogte van het blokkeren van de toegang tot zijn Account en gratis diensten langs elektronische weg naar het adres dat door de Klant is opgegeven in het registratieformulier.

 

§ 11 De verantwoordelijkheid van de Verkoper bij het plaatsen van content

 

1. De geplaatste content geeft niet de persoonlijke mening van de Verkoper weer en mag niet worden gelijkgesteld met zijn activiteiten.

2. De Verkoper verklaart dat:

a) hij het recht heeft eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en/of naburige rechten te gebruiken op de voorwerpen van industriële eigendomsrechten (bijvoorbeeld handelsmerken) en/of voorwerpen van naburige rechten die deel uitmaken van de inhoud;

b) het plaatsen en delen van de diensten gespecificeerd in §10 van de Regels, persoonlijke gegevens, afbeeldingen en informatie over derden is wettig en met toestemming van de personen die zij betreffen;

c) hij stemt ermee in om toegang te verlenen tot de gepubliceerde inhoud voor andere Klanten;

d) hij geeft toestemming voor alle verwerking binnen de toepasselijke auteursrechtwetten.

3. De Verkoper heeft niet het recht om, binnen het gebruik van de diensten gespecificeerd in §10 van de Regels, persoonlijke gegevens van derden en de distributie van afbeeldingen van derden te plaatsen zonder de toestemming of toestemming van een derde partij die wettelijk vereist is.

4. De Verkoper is verantwoordelijk voor de verwijdering of de beperking van de inhoud die door de Klanten is geplaatst, op voorwaarde dat hij een kennisgeving ontvangt in overeenstemming met §12 van de regels.

5. Het is klanten niet toegestaan inhoud te publiceren die met name:

a) met kwade bedoelingen worden gepubliceerd, bijvoorbeeld met de bedoeling om de persoonlijke rechten van derden te schenden;

b) inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten met betrekking tot de bescherming van auteursrechten en naburige rechten, bescherming van industriële eigendomsrechten, handelsgeheimen of met betrekking tot vertrouwelijkheidsverplichtingen;

c) beledigend zijn of een bedreiging vormen voor andere mensen, taal bevatten die in strijd is met goede manieren (bijvoorbeeld godslastering of termen die gewoonlijk als beledigend worden beschouwd);

d) in strijd zijn met de belangen van de Verkoper;

e) anderszins de bepalingen van de Regels, gedragsregels, toepasselijke wetgeving, sociale of morele normen schenden.

6. Als de kennisgeving is ontvangen in overeenstemming met §12 van de Regels, heeft de Verkoper het recht om de inhoud die door de Klant is geplaatst als onderdeel van hun gebruik van de diensten gespecificeerd in §10 van de Regels te wijzigen of te verwijderen, in het bijzonder met betrekking tot op inhoud waarvan op basis van rapporten van derden of de relevante autoriteiten is vastgesteld dat deze een overtreding van deze Regels of toepasselijke wetgeving kunnen vormen. De Verkoper heeft geen permanente controle over de geplaatste inhoud.

7. De Klant gaat akkoord met het gratis gebruik door de Verkoper van de inhoud die door hem is geplaatst als onderdeel van de Winkelwebsite.

 

§ 12 Bedreigingen of schendingen van rechten melden 

 

1. Als de Klant of een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon van mening is dat de inhoud die op de Winkelwebsite is gepubliceerd, in strijd is met zijn rechten, persoonlijke rechten, fatsoen, gevoelens, moraliteit, overtuigingen, principes van eerlijke concurrentie, geheimen beschermd door de wet of op op grond van een verplichting, de Verkoper op de hoogte stellen van een mogelijke overtreding.

2. De Verkoper, die op de hoogte is gesteld van een mogelijke overtreding, onderneemt onmiddellijk stappen om de inhoud die de overtreding heeft veroorzaakt van de website van de Store te verwijderen.

 

§ 13 Bescherming van persoonsgegevens

 

1. De regels voor de bescherming van Persoonsgegevens zijn te vinden in het Privacybeleid dat integraal onderdeel uitmaakt van deze Regels.

 

§ 14 Beëindiging van het Contract (geldt niet voor Verkoop- en Koopovereenkomst)

 

1. Zowel de Klant als de Verkoper kunnen het contract voor de levering van elektronische diensten op elk moment en zonder opgave van redenen beëindigen, onverminderd de rechten die de andere partij voorafgaand aan een dergelijke beëindiging op grond van de bovengenoemde Verkoop- en Koopovereenkomst heeft verkregen en rekening houdend met de hieronder beschreven voorwaarden.

2. De klant die zich heeft geregistreerd, heeft een overeenkomst voor de levering van elektronische diensten door een passende wilsverklaring naar de verkoper te sturen, met gebruikmaking van alle communicatiemiddelen op afstand met de verkoper de wilsverklaring van de kan lezen.

3. De Verkoper beëindigt het contract voor de levering van elektronische diensten door de Klant een wilsverklaring te sturen naar het e-mailadres dat door de Klant is opgegeven tijdens het Registratieproces.

 

§ 15 Eindconclusies

 

1. De Verkoper is aansprakelijk voor het niet of niet behoorlijk nakomen van de Koopovereenkomst, maar indien deze is gesloten met Klanten die Ondernemer zijn, is de Verkoper alleen aansprakelijk in geval van opzet en voor zover er sprake is van werkelijk geleden schade door de Klant die ondernemer is.

2. De inhoud van dit reglement kan op elk moment worden vastgelegd door het af te drukken, op media op te slaan of te downloaden vanaf de website van de winkel.

3. Bij een geschil op grond van de gesloten Koopovereenkomst zullen partijen trachten het geschil op een goede manier op te lossen. De wet die van toepassing is op de beslechting van elk geschil, is de Poolse wet.

4. Elke Klant kan buitengerechtelijke mogelijkheden gebruiken om klachten op te lossen en schade te verhalen. De Klant kan hierbij gebruik maken van mediation. Lijsten van vaste bemiddelaars en actieve bemiddelingscentra worden ingediend en verstrekt door de voorzitters van de respectieve arrondissementsrechtbanken. De Klant, die een consument is, kan ook buitengerechtelijke klachten gebruiken door een klacht in te vullen via het EU ODR-internetplatform dat beschikbaar is op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. De Verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Regels. Alle bestellingen die door de Verkoper voor uitvoering zijn aanvaard vóór de datum van inwerkingtreding van de nieuwe Regels, worden uitgevoerd op basis van de Regels die geldig zijn op de datum waarop de bestelling door de Klant wordt geplaatst. De wijziging van de regels treedt in werking binnen 7 dagen vanaf de datum van publicatie op de Winkel website. De Verkoper informeert de Klant 7 dagen voordat de nieuwe Regels van kracht worden over de wijziging van de Regels door middel van een e-mail met daarin een link naar de tekst van de gewijzigde Regels. Indien de Klant de nieuwe Regels niet aanvaardt, is hij verplicht de Verkoper hiervan op de hoogte te stellen, wat leidt tot de beëindiging van de Verkoop- en Koopovereenkomst in overeenstemming met de bepalingen van §14 van de Regels.

6. Het Reglement treedt in werking op 23/08/2022

 

Inloggen op je account

Wachtwoordherstel

wij bellen je terug!